Ekonomia w życiu przeciętnego człowieka

Kiedy przeciętny Kowalski rozmawia o ekonomii, gospodarce, przemyśle czy biznesie to – o ile sam nie prowadzi żadnej firmy – zazwyczaj ten temat niezbyt go interesuje, ponieważ nie posiada o nim szczegółowej wiedzy. Także dzisiaj, gdy sama ekonomia i związany z nią światowy kryzys gospodarczy praktycznie nie schodzą z listy najbardziej topowych tematów dziennikarskich, większość z nas wcale się tymi tematami nie interesuje. Powód jest prosty – wspomniany wyżej przeciętny Kowalski nie ma dużego, bezpośredniego wpływu ani na gospodarkę, ani na przemysł, ani tym bardziej na krajową ekonomię. Bo choć jest to nauka badająca i analizująca zależności między produkcją a popytem i podażą, to robi to jednak w sposób ogólny, a nie jednostkowy. Ekonomia nie zajmuje się poszczególnymi jednostkami, indywidualnymi osobami i nie bada ich wpływu na światową gospodarkę (chyba że ma do czynienia z prezesami i właścicielami ogromnych, międzynarodowych firm i banków). Zwykły człowiek – jako jednostka – nie leży więc ani w centrum zainteresowania ekonomii, ani sam się tą dziedziną nauki nie interesuje. Wyjątkiem są oczywiście te osoby, dla których ekonomia jest na przykład kierunkiem kształcenia się na studiach lub które wiążą z nią swoją przyszłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.